Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
CIEPŁOWNICTWO

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest produkcja i dystrybucja ciepła, w szczególności:

 • wytwarzanie, przesył i sprzedaż ciepła odbiorcom na podstawie zawartych umów sprzedaży,
 • eksploatacja i konserwacja wszelkich urządzeń ciepłowniczych,
 • świadczenie usług w zakresie ciepłownictwa i ogrzewnictwa, w tym eksploatacja kotłowni na zlecenie osób trzecich,
 • prowadzenie pogotowia technicznego o specjalizacji w zakresie urządzeń wytwórczych, odbiorczych, pomiarowych i przesyłowych energii cieplnej,
 • prowadzenie prac budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem budowy, przebudowy i modernizacji urządzeń ciepłowniczych, odbiorczych i przesyłowych oraz bezpośrednie wykonawstwo na zlecenie osób trzecich.

Co oferujemy pracownikom?

 • stabilne zatrudnienie w znanej i renomowanej firmie,
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • stałe wynagrodzenie plus dodatkowe premie,
 • atrakcyjne świadczenia z ZFSS,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie,
 • szkolenia – odnowienia uprawnień E-1 oraz E-2.

Co nas wyróżnia?

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Stargardzie kieruje się dbałością o jakość świadczonych przez siebie usług i spełnianiem wymagań oraz oczekiwań swoich klientów. Jednym z głównych zadań, jakie sobie stawia, jest zmniejszenie ingerencji w środowisko naturalne, a przede wszystkim zmniejszenie emisji pyłów.

Aktualnie poszukujemy do pracy