Stargardzkie TBS Sp. z o.o.

Stargardzkie TBS Sp. z o.o.
BUDOWNICTWO

• Budowa i eksploatacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych
• Inwestor zastępczy na zlecanie Gminy Miasto Stargard i wspólnot mieszkaniowych
• Wynajem mieszkań własnych i Gminy Miasta Stargard
• Zarządzanie na zlecenie budynkami i lokalami
• Sprzedaż mieszkań

Co oferujemy pracownikom?

• dodatek funkcyjny
• premia uznaniowa
• dodatek za pracę w porze nocnej
• dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych
• dodatek za pracę w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych
• nagrody jubileuszowe
• jednorazowe odprawy pieniężne w związku z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką
• dodatkowe wynagrodzenie roczne
• dodatki specjalne z tytułu długotrwałego (ponad 1 miesiąc) zastępstwa za nieobecnego pracownika
• nagrody z funduszu Prezesa Zarządu
• bony świąteczne i paczki dla dzieci
• dopłaty do zajęć sportowych
• dopłaty do szczepień przeciw grypie
• dopłaty do zakupu okularów korekcyjnych

Co nas wyróżnia?

Spółka jest pionierem w realizacji mieszkań dla osób o specjalnych potrzebach z wykorzystaniem Rządowych Programów Wsparcia Budownictwa

Aktualnie poszukujemy do pracy