Stargardzka Karta Mieszkańca

Grafika Stargardzkiej Karty Mieszkańca przedstawia panoramę miasta. Autorami zdjęć panoramy Stargardu, które najprawdopodobniej posłużyły za inspirację do stworzenia projektu są: Pan Krzysztof Szyłobryt oraz Pan Jerzy Tatoń.

Chcesz założyć, przedłużyć lub sprawdzić kartę?

Krok po kroku, czyli co zrobić, aby otrzymać Stargardzką Kartę Mieszkańca?

 • KROK 1
  Przed złożeniem wniosku o wydanie SKM zapoznaj się z Regulaminem Programu „Stargardzka Karta Mieszkańca”.

 • KROK 2
  Przygotuj PIT za ubiegły rok, który złożyłeś w Urzędzie Skarbowym w Stargardzie, a jeśli wysłałeś deklarację przez Internet – dodatkowo wydrukuj Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Pamiętaj, żeby w deklaracji wskazać miejsce zamieszkania w Stargardzie.

 • KROK 3
  Zastanów się nad nośnikiem SKM – możesz wybrać aplikację mobilną lub plastikową kartę zbliżeniową. Złożenie wniosku w obu przypadkach wygląda tak samo i upoważnia do jednakowych zniżek i przywilejów. Jeśli wybierzesz plastikową kartę, nic straconego. W każdej chwili, na podstawie danych z tej karty, możesz zainstalować aplikację mobilną na swoim telefonie. Jeśli jednak wybierzesz aplikację na telefon, nie będziesz mógł złożyć wniosku o wydanie karty plastikowej.

 • KROK 4
  Złóż wniosek – wybierz jeden z trzech sposobów:

  1. Wypełnij i wyślij wniosek przez Internet,
  2. Przyjdź do jednego z punktów wydawania kart: Urzędu Miejskiego przy ul. Czarnieckiego 17, Stargardzkiego Centrum Kultury, Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego lub Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard i złóż ustny wniosek.
  3. Złóż wniosek poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: /umstargard/SkrytkaESP.

Jak złożyć wniosek przez Internet?

 • Powyżej, na tej stronie kliknij w przycisk „Złóż wniosek”.

 • Wypełnij wszystkie wymagane pola (masz możliwość wnioskowania o kartę dla siebie i członków swojej rodziny) i wyślij elektroniczny wniosek.

 • Udaj się do jednego z punktów wydawania kart: Urzędu Miejskiego przy ul. Czarnieckiego 17, Stargardzkiego Centrum Kultury, Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego lub Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard. Zgłoś się po kartę…

 • Podpisz potwierdzenie odbioru oraz oświadczenia, odbierz kartę i korzystaj ze zniżek oraz przywilejów.

Jak złożyć ustny wniosek w urzędzie?

 • Przyjdź do jednego z punktów wydawania kart: Urzędu Miejskiego przy ul. Czarnieckiego 17, Stargardzkiego Centrum Kultury, Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego lub Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard. Nie musisz wypełniać….

 • Podaj urzędnikowi dane niezbędne do wydania karty: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz dane kontaktowe. Jeśli ubiegasz się o wydanie kart dla członków rodziny, podaj również ich dane.

 • Przedstaw wymagane dokumenty. Ich wykaz znajdziesz na końcu tekstu.

 • Podpisz potwierdzenie odbioru oraz oświadczenia, odbierz kartę i korzystaj ze zniżek i przywilejów.

Jak złożyć wniosek przez ePUAP?

 • Jeśli chcesz, aby kartę wysłać pocztą tradycyjną: wyślij wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami oraz oświadczeniami podpisanymi elektronicznie poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: /umstargard/SkrytkaESP. Pamiętaj, aby dołączyć skan pierwszej strony formularza PIT.

 • Jeśli zamierzasz odebrać kartę osobiście w urzędzie, postępuj zgodnie z powyższym opisem. Wystarczy jednak, że wyślesz sam wniosek. Poprzez ePUAP otrzymasz informację, kiedy i gdzie możesz odebrać swoją kartę. Zgłoś się po nią z niezbędnymi dokumentami, które przedstawisz do wglądu pracownikowi urzędu. Wykaz dokumentów znajdziesz na końcu tekstu.

 • Podpisz potwierdzenie odbioru oraz oświadczenia, odbierz kartę i korzystaj ze zniżek i przywilejów.

Wymagane dokumenty

Dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie w sposób niebudzący wątpliwości tożsamości osoby, np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka,

oraz do wyboru:

Pierwsza strona zeznania PIT za ubiegły rok z prezentatą (pieczęcią) Urzędu Skarbowego w Stargardzie lub w przypadku zeznania podatkowego złożonego przez Internet – wydrukowaną pierwszą stronę PIT z wygenerowanym numerem dokumentu oraz UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania za rok ubiegły o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty ze wskazaniem Miasta Stargard jako miejsca zamieszkania.

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt niezłożenia zeznania podatkowego ze względu na nieosiągnięcie dochodu za rok ubiegły, ze wskazaniem Miasta Stargard jako miejsca zamieszkania.

W przypadku osób uczących się powyżej 18. roku życia i kontynuujących naukę do 24. roku życia – do wglądu dokument potwierdzający kontynuację nauki (indeks, legitymację, bądź inny dokument) oraz deklaracja podatkowa rodzica/rodziców za ubiegły rok.

Uwaga!

O karty dla członków rodziny może wnioskować jedna osoba. Jeśli ubiegasz się o wydanie SKM dla członka rodziny (w tym pełnoletniego uczącego się dziecka) weź ze sobą pełnomocnictwa (wzór do pobrania poniżej).

Najczęściej zadawane pytania

Stargardzką Kartę Mieszkańca mogą otrzymać wyłącznie osoby, które mieszkają oraz rozliczają się w Stargardzie, poświadczając to zeznaniem podatkowym. W formularzu PIT za ubiegły rok należy wpisać zarówno stargardzki adres zamieszkania, jak i wskazać Urząd Skarbowy w Stargardzie.

Należy tu zaznaczyć, że wszyscy mieszkańcy powiatu stargardzkiego rozliczają się w Urzędzie Skarbowym w Stargardzie – nie jest to jednak równoznaczne z tym, że pieniądze z podatku trafiają do Miasta. Jeśli w zeznaniu podatkowym wpiszemy adres zamieszkania w Stargardzie, część z podatku zasili budżet Miasta Stargard, natomiast, jeśli wskażemy adres zamieszkania np. w Grzędzicach, wpływy z podatku trafią do Gminy Wiejskiej Stargard.

Przy wydawaniu SKM nie ma znaczenia miejsce zameldowania, ale miejsce zamieszkania. Możemy być zameldowali np. w Szczecinie, ale mieszkać w Stargardzie. W celu otrzymania SKM należy przedstawić pierwszą stronę rozliczenia podatkowego, w którym wskazany jest adres zamieszkania w Stargardzie.

Kartę mogą otrzymać wszyscy członkowie rodziny – małżonkowie i dzieci.  Wystarczy, że jedno z małżonków złoży wniosek przez Internet lub przyjdzie do urzędu, a następnie odbierze wszystkie karty. W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków należy przedstawić jeden formularz PIT, natomiast, jeśli małżonkowie rozliczają się oddzielnie – dwa rozliczenia. Ponadto konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa nieobecnego małżonka (wzór dostępny na stronie).
Pełnomocnictwo potrzebne jest również, jeśli rodzic ubiega się o wydanie karty dla uczącego się, pełnoletniego dziecka.

Tak, przyjście do urzędu jest konieczne przede wszystkim ze względu na konieczność przedstawienia dokumentów. Dokumenty takie jak PIT są wyłącznie do wglądu urzędnika (nie przechowujemy ich i nie wymagamy załączania do wniosku internetowego). Ponadto w momencie odbioru SKM – czy to w formie karty zbliżeniowej czy hasła dostępu do pobrania aplikacji mobilnej – mieszkaniec podpisuje oświadczenia, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wysłania karty pocztą tradycyjną – wyłącznie wtedy, gdy wniosek zostanie przesłany poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: /umstargard/SkrytkaESP. Warunkiem koniecznym jest wysłanie wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami oraz oświadczeniami podpisanymi elektronicznie.

Stargardzka Karta Seniora oraz Stargardzka Karta Dużej Rodziny wydane przed uruchomieniem Programu „Stargardzka Karta Mieszkańca” są ważne do czasu wskazanego w regulaminach ww. kart. Oznacza to, że posiadacze tych kart nie muszą ich wymieniać. Z wymiany na nową kartę mogą skorzystać jedynie osoby między 60. a 70. r.ż., posiadający Stargardzką Kartę Seniora, ponieważ nie są objęci zniżką na przejazdy autobusami MPK. W tym przypadku najlepiej złożyć wniosek o wydanie Stargardzkiej Karty Mieszkańca „Senior”.

W 2020 roku warunkiem zakwalifikowania do postępowania rekrutacyjnego w żłobku lub przedszkolu miejskim będzie poświadczenie miejsca zamieszkania w Stargardzie. Może to być Stargardzka Karta Mieszkańca lub PIT, w którym wskazano adres zamieszkania w Stargardzie.

Listę wymaganych dokumentów, a także opis „krok po kroku” jak otrzymać kartę, znajdą Państwo na tej stronie.

Formularz wniosku znajduje się do pobrania w zakładce „Stargardzka Karta Mieszkańca”, ale jego wypełnianie nie jest konieczne, jeśli zdecydujemy się przyjść do urzędu lub złożyć wniosek elektroniczny. Jeśli zdecydują się Państwo na przyjście do urzędu, wystarczy mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość oraz pozostałe wymagane dokumenty, a pracownik sam wypełni wszelkie niezbędne dane w systemie i wyda kartę. Wypełnienie wniosku jest konieczne wyłącznie w przypadku składania go poprzez ePUAP.

Wnioski można składać od 16 stycznia 2020 r., jednak proszę pamiętać, że warunkiem przyjęcia wniosku i wydania karty jest okazanie formularza PIT za ubiegły rok (w którym wskazane jest miejsce zamieszkania w Stargardzie).

Tak. Może Pani/Pan złożyć wniosek w imieniu dorosłego dziecka. W przypadku dziecka, które ukończyło 18. rok życia konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa (do pobrania na stronie). Dziecko uczące się do 24. r.ż. może otrzymać kartę na podstawie formularza PIT rodzica, w innym przypadku należy przedstawić PIT dorosłego dziecka lub zaświadczenie o nieosiągnięciu dochodu z Urzędu Skarbowego.

Zgodnie z regulaminem należy przedstawić pierwszą stronę zeznania PIT za ubiegły rok z prezentatą (pieczęcią) Urzędu Skarbowego w Stargardzie lub w przypadku zeznania podatkowego złożonego przez Internet – wydrukowaną pierwszą stronę PIT z wygenerowanym numerem dokumentu oraz UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).